Rozhodovačka – 5. ročník

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Týmto spôsobom môžete precvičovať širokú škálu znalostí a vedomostí: algoritmické myslenie, programovanie v Pythone, bezpečnosť, prácu s dátami...

Vybraný ročník: 5. ročník (široký výber)

Algoritmické myslenie

Rozpoznávanie vzorov
Spoločná vlastnosť
Společná vlastnost: slova
Vzory v postupnostiach
Číselné rady obrázkovo
Popis vzorov
Číselné rady s popisom
Reverzné inžinierstvo
Slovné vzťahy
Rozklad obrázkov na časti
Vzory z dlaždíc
Základy algoritmického myslenia
Postupnosť príkazov
Opakovanie
Premenné
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Funkcie a zovšeobecňovanie
Zovšeobecňovanie programov

Logika a riešenie problémov

Logika
Logické výroky
Bájna logika
Negácia tvrdenia

Kódovanie a modelovanie

Kódovanie textu a šifrovanie
Základné kódovanie textu
Skratky internetovej komunikácie

Práca s dátami

Tabuľkový editor
Tabuľky: rozsahy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia