Algoritmické myslenie

   Rozpoznávanie vzorov
   Základy algoritmického myslenia
   Premenné
   Funkcie a zovšeobecňovanie
   Vývoj programov
Algoritmické myslenie: mix

Logika a riešenie problémov

   Logika
   Riešenie problémov

Kódovanie a modelovanie

   Kódovanie informácií
   Kódovanie textu a šifrovanie
   Kódovanie obrazu a zvuku
   Kódovanie čísel
   Modelovanie pomocou grafov

Práca s dátami

   Zber a evidencia dát
   Základy práce s dátami
   Vizualizácia dát: typy grafov
   Tabuľkový editor
   Regulárne výrazy

Príprava dokumentov

   Web dizajn
   Písanie všetkými desiatimi

Programovací jazyk Python

   Premenné a výrazy
   Riadenie výpočtu
   Datové štruktúry
   Aplikácie programovanie v Pythone
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia