Algoritmické myslenie: Rozpoznávanie vzorov

Rovnaké vzory

Spoločná vlastnosť

Vzory v postupnostiach

Popis vzorov

Reverzné inžinierstvo

Rozklad obrázkov na časti

Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Postupnosť príkazov

Opakovanie

Podmienky a vetvenie

Opakuj dokým

Opakované rozhodování

Vnorené cykly

Súbežné akcie

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Grafy a abstrakcie

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Programovací jazyk Python: Premenné a výrazy

Premenné a číselné výrazy v Pythone

Programovací jazyk Python: Riadenie výpočtu

Sekvencie príkazov v Pythone

Cyklus for v Pythone

Programovací jazyk Python: Aplikácie programovanie v Pythone

Obrázky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia