Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Postupnosť príkazov

Opakovanie

Podmienky a vetvenie

Opakuj dokým

Opakované rozhodovanie

Vnorené cykly

Súbežné akcie

Algoritmické myslenie: Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Kódovanie a modelovanie: Kódovanie informácií

Kódovanie informácií obrázkom

Práca s dátami: Základy práce s dátami

Tabuľky: základné porozumenie

Zaraďovanie dát

Vzťahy grafov a tabuliek

Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov

Stĺpcové grafy

Práca s dátami: Tabuľkový editor

Tabuľky: počtové operácie

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia