Algoritmické myslenie: Rozpoznávanie vzorov

Rovnaké vzory

Spoločná vlastnosť

Vzory v postupnostiach

Popis vzorov

Reverzné inžinierstvo

Rozklad obrázkov na časti

Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Postupnosť príkazov

Opakovanie

Podmienky a vetvenie

Opakuj dokým

Opakované rozhodovanie

Vnorené cykly

Súbežné akcie

Algoritmické myslenie: Funkcie a zovšeobecňovanie

Funkcie

Zovšeobecňovanie programov

Algoritmické myslenie: Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Izomorfné grafy

Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov

Stĺpcové grafy

Práca s dátami: Tabuľkový editor

Tabuľky: počtové operácie

Tabuľky: rozsahy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia