Programovanie: 5. trieda (5. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Algoritmické myslenie: Funkcie a zovšeobecňovanie

Funkcie

Zovšeobecňovanie programov

Algoritmické myslenie: Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Kódovanie a modelovanie: Prenos a kompresia dát

Informácie, veľkosť dát

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Izomorfné grafy

Práca s dátami: Základy práce s dátami

Zaraďovanie dát

Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov

Rozlišovanie typov grafov

Stĺpcové grafy

Práca s dátami: Tabuľkový editor

Tabuľky: rozsahy

Príprava dokumentov: Multimédiá

Digitálne fotografie

Digitálne technológie: Hardvér

História počítačov

Použitie technológií: Technológia a zdravie

Ergonómia

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia