Programovanie: 6. trieda (6. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Algoritmické myslenie: Funkcie a zovšeobecňovanie

Funkcie

Funkce s parametry

Zovšeobecňovanie programov

Algoritmické myslenie: Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Kódovanie a modelovanie: Prenos a kompresia dát

Informácie, veľkosť dát

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Práca s dátami: Základy práce s dátami

Zaraďovanie dát

Príprava dokumentov: Multimédiá

Digitálne fotografie

Príprava dokumentov: Web dizajn

Farby: všeobecné princípy

Použitie technológií: Práca s informáciami

Dezinformácie, hoaxy, manipulácie

Použitie technológií: Technológia a zdravie

Ergonómia

Programovací jazyk Python: Premenné a výrazy

Premenné a číselné výrazy v Pythone

Programovací jazyk Python: Riadenie výpočtu

Sekvencie príkazov v Pythone

Cyklus for v Pythone

Umelá inteligencia a strojové učenie: Umelá inteligencia

Využitie a schopnosti umelej inteligencie

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia