Rozpoznávanie vzorov

Rovnaké vzory

Spoločná vlastnosť

Vzory v postupnostiach

Popis vzorov

Reverzné inžinierstvo

Rozklad obrázkov na časti

Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Postupnosť príkazov

Opakovanie

Podmienky a vetvenie

Opakuj dokým

Opakované rozhodovanie

Vnorené cykly

Súbežné akcie

Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Modelovanie pomocou grafov

Grafy a abstrakcie

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Písanie všetkými desiatimi

Prostredný riadok

Druhý riadok

Tretí riadok

Znaky s diakritikou a čísla

Prepis textu

Premenné a výrazy

Premenné a číselné výrazy v Pythone

Riadenie výpočtu

Sekvencie príkazov v Pythone

Cyklus for v Pythone

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia