Rozhodovačka

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Týmto spôsobom môžete precvičovať širokú škálu znalostí a vedomostí: algoritmické myslenie, programovanie v Pythone, bezpečnosť, prácu s dátami...

Algoritmické myslenie

Rozpoznávanie vzorov
Spoločná vlastnosť
Spoločná vlastnosť: slová
Vzory v postupnostiach
Číselné rady obrázkovo
Popis vzorov
Číselné rady s popisom
Reverzné inžinierstvo
Slovné vzťahy
Rozklad obrázkov na časti
Vzory z dlaždíc
Základy algoritmického myslenia
Postupnosť príkazov
Opakovanie
Podmienky a vetvenie
Deaktivácia bomby: podmienky
Premenné
Premenné: základné princípy
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Funkcie a zovšeobecňovanie
Funkcie
Zovšeobecňovanie programov
Rozklad programov

Logika a riešenie problémov

Logika
Logické spojky a pravdivostné tabuľky
Logické výroky
Bájna logika
Negácia tvrdení

Kódovanie a modelovanie

Kódovanie informácií
Kódovanie textov
Skratky internetovej komunikácie
Kódovanie obrazu a zvuku
Kódovanie obrazu
Kódovanie čísel
Binárne čísla: základy
Hexadecimálne čísla
Šifry
Šifrovanie: pojmy a princípy

Práca s dátami

Tabuľkový editor
Tabuľky: základné počtové operácie
Tabuľky: rozsahy
Tabuľky: odkazy
Tabuľky: základné vzorce
Tabuľky: jednoduché podmienky

Príprava dokumentov

Príprava textov a prezentácií
Prezentácie
Web dizajn
HTML: základy

Digitálne technológie

Softvér
Softvér: typy aplikácií, príklady
Vlastnosti softvéru
Počítačové siete
Počítačové siete: mix

Použitie technológií

Práca s informáciami
Dezinformácie, hoaxy, manipulácie
Techniky manipulácie a argumentačné fauly
Komunikácia
E-mailová komunikácia
Správanie sa na internete
Informačné systémy
Bezpečnosť
Heslá a autentizácia
Vírusy, spam a sociálne inžinierstvo
Zabezpečenie zariadení
Bezpečnosť: mix

Programovanie v Pythone

Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy v Pythone
Logické výrazy v Pythone
Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
Podmienený príkaz (if) v Pythone
Cyklus for v Pythone
Cyklus while v Pythone
Funkcie v Pythone
Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
Prehľad dátových typov
Reťazce v Pythone
Zoznamy v Pythone
Slovníky
Objekty
Dátové typy: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia