Rozhodovačka

Rýchle cvičenie na precvičenie základných znalostí o tom, ako v informatike veci zapisujeme (napr. programy v Pythone či webové stránky v HTML). Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Informatické myslenie

Algoritmické myslenie
Postupnosť príkazov
Opakovanie, cykly
Podmienky a vetvenie
Deaktivácia bomby
Premenné
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Zovšeobecňovanie programov
Funkcie
Rozklad programov
Rozpoznávanie vzorov a zovšeobecňovanie
Spoločná vlastnosť
Spoločná vlastnosť: slová
Vzory v postupnostiach
Číselné rady obrázkovo
Popis vzorov
Číselné rady s popisom
Reverzné inžinierstvo
Slovné vzťahy
Rozklad na časti
Vzory z dlaždíc
Logické myslenie
Logické spojky a pravdivostné tabuľky
Logické výroky
Bájna logika
Negácia tvrdení

Programovanie v Pythone

Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy v Pythone
Logické výrazy v Pythone
Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
Podmienený príkaz (if) v Pythone
Cyklus for v Pythone
Cyklus while v Pythone
Funkcie v Pythone
Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
Prehľad dátových typov
Reťazce v Pythone
Zoznamy v Pythone
Slovníky
Objekty
Datové štruktúry: mix

Práca s dátami

Kódovanie informácií
Kódovanie textov
Skratky internetovej komunikácie
Kódovanie obrázkov
Kódovanie čísel
Binárne čísla
Hexadecimálne čísla
Šifry
Práca s informáciami a zdrojmi
Dezinformácie, hoaxy, manipulácie
Techniky manipulácie a argumentačné fauly
Prezentovanie informácií
Prezentácie
Základy typografie
HTML a CSS
Základy HTML
HTML tabuľky a zoznamy
Tabuľkový editor
Tabuľky: základné počtové operácie
Tabuľky: rozsahy
Tabuľky: odkazy
Tabuľky: základné vzorce
Tabuľky: jednoduché podmienky

Digitálne technológie

Software
Software: typy aplikací, příklady
Vlastnosti softwaru
Počítačové siete
Počítačové siete: mix
Použitie technológií
E-mailová komunikácia
Správanie sa na internete
Informační systémy
Bezpečnosť
Heslá a autentizácia
Vírusy, spam a sociálne inžinierstvo
Zabezpečenie zariadení
Bezpečnosť: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia