Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Postupnosť príkazov

Opakovanie

Podmienky a vetvenie

Opakuj dokým

Opakované rozhodovanie

Vnorené cykly

Súbežné akcie

Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Základy práce s dátami

Tabuľky: základné porozumenie

Zaraďovanie dát

Vzťahy grafov a tabuliek

Vizualizácia dát: typy grafov

Stĺpcové grafy

Tabuľkový editor

Tabuľky: počtové operácie

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia