Programovanie: 7. trieda (7. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Algoritmické myslenie: Rozpoznávanie vzorov 0 / 26 0 / 34
Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia 0 / 8 1 / 148
Algoritmické myslenie: Cykly a podmínky 0 / 4 0 / 386
Algoritmické myslenie: Premenné 0 / 5 0 / 137
Algoritmické myslenie: Funkcie a zovšeobecňovanie 0 / 3 0 / 156
Algoritmické myslenie: Vývoj programov 0 / 37
Algoritmické myslenie: Algoritmické myslenie: mix 0 / 231
Logika a riešenie problémov: Logika 0 / 8 0 / 37
Logika a riešenie problémov: Riešenie problémov 28 / 1263
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie informácií 0 / 4
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie textu a šifrovanie 0 / 5
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie obrazu a zvuku 0 / 7
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie čísel 0 / 3 0 / 30
Kódovanie a modelovanie: Prenos a kompresia dát 0 / 2
Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov 0 / 2
Práca s dátami: Zber a evidencia dát 0 / 2
Práca s dátami: Základy práce s dátami 0 / 1
Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov 0 / 3
Práca s dátami: Tabuľkový editor 0 / 3
Príprava dokumentov: Typografia 0 / 4
Príprava dokumentov: Multimédiá 0 / 1
Príprava dokumentov: Web dizajn 0 / 3
Príprava dokumentov: Písanie všetkými desiatimi 0 / 434
Digitálne technológie: Hardvér 0 / 3
Použitie technológií: Práca s informáciami 0 / 1
Použitie technológií: Technológia a zdravie 0 / 2
Programovací jazyk Python: Premenné a výrazy 0 / 2 0 / 11
Programovací jazyk Python: Riadenie výpočtu 0 / 58
Programovací jazyk Python: Aplikácie programovanie v Pythone 0 / 17
Umelá inteligencia a strojové učenie: Umelá inteligencia 0 / 2

Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Modelovanie pomocou grafov

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Základy práce s dátami

Zaraďovanie dát

Multimédiá

Digitálne fotografie

Písanie všetkými desiatimi

Prostredný riadok

Druhý riadok

Tretí riadok

Znaky s diakritikou a čísla

Prepis textu

Práca s informáciami

Dezinformácie, hoaxy, manipulácie

Riadenie výpočtu

Sekvencie príkazov v Pythone

Cyklus for v Pythone

Aplikácie programovanie v Pythone

Obrázky

Umelá inteligencia

Využitie a schopnosti umelej inteligencie

História umelej inteligencie

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia