Rozhodovačka – 3. stredná škola

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Týmto spôsobom môžete precvičovať širokú škálu znalostí a vedomostí: algoritmické myslenie, programovanie v Pythone, bezpečnosť, prácu s dátami...

Filter podľa ročníka

Algoritmické myslenie

Cykly a podmienky
Opakuj Nx
Premenné
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Funkcie a zovšeobecňovanie
Zovšeobecňovanie programov
Rozklad programov

Logika a riešenie problémov

Logika
Logické spojky a pravdivostné tabuľky
Logické výroky
Negácia tvrdenia

Kódovanie a modelovanie

Kódovanie textu a šifrovanie
Základné kódovanie textu
Šifrovanie: pojmy a princípy
Kódovanie obrazu a zvuku
Bitmapová grafika
Bitmapová vs. vektorová grafika
Kódovanie čísel
Binárne čísla: základy
Binárne čísla: záporné a desatinné
Binárne čísla: aritmetika
Hexadecimálne čísla
Prenos a kompresia dát
Informácie, veľkosť dát

Práca s dátami

Tabuľkový editor
Tabuľky: rozsahy
Tabuľky: odkazy
Tabuľky: podmienky

Príprava dokumentov

Multimédiá
Digitálne fotografie
Web dizajn
Farby: všeobecné princípy
HTML: základy
HTML: tabuľky a zoznamy
CSS: základy
CSS: hlavné vlastnosti a ich využitie
CSS: farby a ich použitie

Digitálne technológie

Hardvér
História počítačov

Použitie technológií

Práca s informáciami
Dezinformácie, hoaxy, manipulácie
Technológia a zdravie
Ergonómia

Programovací jazyk Python

Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy v Pythone
Matematické funkcie v Pythone
Logické výrazy v Pythone
Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
Podmienený príkaz (if) v Pythone
Cyklus for v Pythone
Cyklus while v Pythone
Funkcie v Pythone
Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
Prehľad dátových typov
Reťazce v Pythone
Zoznamy v Pythone
Slovníky
Objekty
Dátové typy: mix

Umelá inteligencia a strojové učenie

Umelá inteligencia
Využitie a schopnosti umelej inteligencie
História umelej inteligencie
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia