Rozhodovačka – 6. trieda (6. ročník)

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Týmto spôsobom môžete precvičovať širokú škálu znalostí a vedomostí: algoritmické myslenie, programovanie v Pythone, bezpečnosť, prácu s dátami...

Filter podľa ročníka

Algoritmické myslenie

Rozpoznávanie vzorov
Vzory v postupnostiach
Číselné rady obrázkovo
Popis vzorov
Číselné rady s popisom
Reverzné inžinierstvo
Slovné vzťahy
Rozklad obrázkov na časti
Vzory z dlaždíc
Postupnosti príkazov
Poradie príkazov
Cykly a podmienky
Opakuj Nx
Premenné
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Funkcie a zovšeobecňovanie
Zovšeobecňovanie programov

Logika a riešenie problémov

Logika
Logické spojky a pravdivostné tabuľky
Logické výroky
Bájna logika
Negácia tvrdenia

Kódovanie a modelovanie

Kódovanie informácií
Emoji a Unicode symboly
Kódovanie textu a šifrovanie
Základné kódovanie textu
Skratky internetovej komunikácie
Kódovanie obrazu a zvuku
Bitmapová grafika
Bitmapová vs. vektorová grafika
Kódovanie čísel
Binárne čísla: základy
Prenos a kompresia dát
Informácie, veľkosť dát

Práca s dátami

Tabuľkový editor
Tabuľky: rozsahy
Tabuľky: odkazy

Príprava dokumentov

Typografia
Interpunkcia a špeciálne znaky
Typografia: mix
Multimédiá
Digitálne fotografie
Web dizajn
Farby: všeobecné princípy

Digitálne technológie

Hardvér
História počítačov

Použitie technológií

Práca s informáciami
Dezinformácie, hoaxy, manipulácie
Technológia a zdravie
Ergonómia

Programovací jazyk Python

Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy v Pythone

Umelá inteligencia a strojové učenie

Umelá inteligencia
Využitie a schopnosti umelej inteligencie
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia