Algoritmické myslenie: Rozpoznávanie vzorov

Reverzné inžinierstvo

Rozklad obrázkov na časti

Algoritmické myslenie: Premenné

Premenné: základné princípy

Cykly s premennými

Podmienky s premennými

Algoritmické myslenie: Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Algoritmické myslenie: Algoritmické myslenie: mix

Algoritmické myslenie: mix

Logika a riešenie problémov: Logika

Logické spojky a pravdivostné tabuľky

Logické výroky

Logické odvodzovanie

Logika a riešenie problémov: Riešenie problémov

Bludisko

Logické úlohy s presunmi

Logické úlohy na mriežke

Kódovanie a modelovanie: Kódovanie textu a šifrovanie

Základné kódovanie textu

Šifry s nápadom

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Grafy a abstrakcie

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov

Spojnicové grafy

Práca s dátami: Tabuľkový editor

Tabuľky: počtové operácie

Tabuľkový editor: mix

Programovací jazyk Python: Riadenie výpočtu

Sekvencie príkazov v Pythone

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia