Rozhodovačka – 8. ročník

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Týmto spôsobom môžete precvičovať širokú škálu znalostí a vedomostí: algoritmické myslenie, programovanie v Pythone, bezpečnosť, prácu s dátami...

Vybraný ročník: 8. ročník (široký výber)

Algoritmické myslenie

Rozpoznávanie vzorov
Spoločná vlastnosť
Společná vlastnost: slova
Vzory v postupnostiach
Číselné rady obrázkovo
Popis vzorov
Číselné rady s popisom
Reverzné inžinierstvo
Slovné vzťahy
Rozklad obrázkov na časti
Vzory z dlaždíc
Základy algoritmického myslenia
Postupnosť príkazov
Opakovanie
Premenné
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Funkcie a zovšeobecňovanie
Zovšeobecňovanie programov
Rozklad programov

Logika a riešenie problémov

Logika
Logické spojky a pravdivostné tabuľky
Logické výroky
Bájna logika
Negácia tvrdenia

Kódovanie a modelovanie

Kódovanie textu a šifrovanie
Základné kódovanie textu
Skratky internetovej komunikácie
Šifrovanie: pojmy a princípy
Kódovanie obrazu a zvuku
Bitmapová vs. vektorová grafika
Kódovanie čísel
Binárne čísla: základy

Práca s dátami

Tabuľkový editor
Tabuľky: rozsahy
Tabuľky: odkazy
Tabuľky: podmienky

Príprava dokumentov

Web dizajn
HTML: základy

Programovací jazyk Python

Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy v Pythone
Logické výrazy v Pythone

Ukážky

Negácia tvrdenia

Rozhodovačka • stredné

Logické spojky a pravdivostné…

Rozhodovačka • stredné

Tabuľky: rozsahy

Rozhodovačka • stredné

Slovné vzťahy

Rozhodovačka • stredné

Tabuľky: odkazy

Rozhodovačka • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia