Programovanie: 2. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Algoritmické myslenie: Rozpoznávanie vzorov 0 / 8 0 / 34
Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia 0 / 9 0 / 447
Algoritmické myslenie: Premenné 0 / 5 0 / 80
Algoritmické myslenie: Funkcie a zovšeobecňovanie 0 / 3 0 / 234
Algoritmické myslenie: Vývoj programov 0 / 37
Algoritmické myslenie: Algoritmické myslenie: mix 0 / 113
Logika a riešenie problémov: Logika 0 / 5 0 / 37
Logika a riešenie problémov: Riešenie problémov 32 / 1399
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie textu a šifrovanie 0 / 4
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie obrazu a zvuku 0 / 7
Kódovanie a modelovanie: Kódovanie čísel 0 / 8 0 / 75
Kódovanie a modelovanie: Prenos a kompresia dát 0 / 1
Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov 0 / 2
Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov 0 / 1
Práca s dátami: Tabuľkový editor 0 / 6
Práca s dátami: Regulárne výrazy 0 / 1
Príprava dokumentov: Typografia 0 / 2
Príprava dokumentov: Multimédiá 0 / 1
Príprava dokumentov: Web dizajn 0 / 9
Príprava dokumentov: Písanie všetkými desiatimi 0 / 434
Digitálne technológie: Hardvér 0 / 3
Digitálne technológie: Umelá inteligencia 0 / 2
Použitie technológií: Práca s informáciami 0 / 1
Použitie technológií: Technológia a zdravie 0 / 1
Programovací jazyk Python: Premenné a výrazy 0 / 11 0 / 26
Programovací jazyk Python: Riadenie výpočtu 0 / 11 0 / 257
Programovací jazyk Python: Datové štruktúry 0 / 10 0 / 12 0 / 112
Programovací jazyk Python: Aplikácie programovanie v Pythone 0 / 33 0 / 93

Vývoj programov

Ladenie, hľadanie chýb

Prenos a kompresia dát

Informácie, veľkosť dát

Modelovanie pomocou grafov

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Vizualizácia dát: typy grafov

Rozlišovanie typov grafov

Regulárne výrazy

Základné vyhľadávanie

Multimédiá

Digitálne fotografie

Písanie všetkými desiatimi

Prostredný riadok

Druhý riadok

Tretí riadok

Znaky s diakritikou a čísla

Prepis textu

Umelá inteligencia

Využitie a schopnosti umelej inteligencie

História umelej inteligencie

Práca s informáciami

Dezinformácie, hoaxy, manipulácie

Technológia a zdravie

Ergonómia

Aplikácie programovanie v Pythone

Počítanie s číslami

Spracovanie textu

Textové obrázky

Obrázky

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia