Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Postupnosť príkazov

Opakovanie

Podmienky a vetvenie

Opakuj dokým

Opakované rozhodování

Vnorené cykly

Súbežné akcie

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Grafy a abstrakcie

Grafy susednosti

Izomorfné grafy

Programovací jazyk Python: Riadenie výpočtu

Sekvencie príkazov v Pythone

Podmienený príkaz (if) v Pythone

Cyklus for v Pythone

Vnorené cykly v Pythone

Funkcie v Pythone

Riadenie výpočtu: mix

Programovací jazyk Python: Aplikácie programovanie v Pythone

Obrázky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia