Algoritmické myslenie: Základy algoritmického myslenia

Význam príkazov

Základy

Korytnačia grafika: ľahké
0/14

Trpaslíkova rozcvička

Šípkovaná: ľahké
1/6

Maľovacia rozcvička

Maľovanie: ľahké
0/11

Postupnosť príkazov

Postupnosť príkazov

Rozhodovačka: ľahké

Postupnosť príkazov

Rozhodovačka: stredné

Postupnosť príkazov

Rozhodovačka: ťažké

Stavby z kociek

Presúvanie: ľahké

Stavby z kociek

Presúvanie: stredné

Rozcvička kociek

Kód kocky: ľahké
0/5

Zber hríbikov

Šípkovaná: ľahké
0/9

Obrázky

Maľovanie: ľahké
0/11

Skoky

Šípkovaná: ľahké
0/8

Obrázky II

Maľovanie: ľahké
0/8

Opakovanie

Korytnačie obrázky (s opakovaním)

Pexeso: stredné

Opakovanie

Rozhodovačka: ľahké

Zber vla

Presúvanie: ľahké

Opakovanie

Rozhodovačka: stredné

Zber vlajok

Presúvanie: stredné

Opakovanie

Rozhodovačka: ťažké

Včelie slučky

Presúvanie: ľahké

Včelie slučky

Presúvanie: stredné

Obrázky s opakovaním

Korytnačia grafika: ľahké
0/14

Opakovanie

Kód kocky: ľahké
0/7

Kreslenie

Korytnačia grafika: ľahké
0/10

Vzory s opakovaním II

Maľovanie: ľahké
0/10

Kreslenie II

Korytnačia grafika: ľahké
0/10

Podmienky a vetvenie

Zber vlajok: podmienky

Presúvanie: stredné

Rozhodovacie stromy

Presúvanie: ľahké

Podmienky: základy

Plošinovka: ľahké
0/8

Prechádzky s rozhodovaním

Kód kocky: ľahké
0/7

Interakcie

Plošinovka: ľahké
0/6

Pavúky a strely

Plošinovka: ľahké
0/7

Procházky s rozhodováním II

Kód kocky: ľahké
0/6

Rozšírené podmienky

Plošinovka: ľahké
0/9

Interakcie a podmienky

Plošinovka: ľahké
0/6

Čarovanie s podmienkami

Plošinovka: ľahké
0/6

Kombinácie podmienok

Plošinovka: ľahké
0/5

Opakuj dokým

Vláčik

Presúvanie: stredné

Opakuj dokým

Kód kocky: ľahké
0/6

Cykly s podmienkou

Tréning

Robotanik: ľahké
0/5

Ľahké

Robotanik: ľahké
0/17

Vnorené cykly

Vzory s opakovaním

Korytnačia grafika: ľahké
0/10

Dvojité opakovanie

Kód kocky: ľahké
0/8

Vzory s opakovaním II

Korytnačia grafika: ľahké
0/9

Súbežné akcie

Viac trpaslíkov

Šípkovaná: ľahké
0/10

Pozor na škriatka!

Šípkovaná: ľahké
0/7

Kódovanie a modelovanie: Kódovanie informácií

Kódovanie informácií obrázkom

Kódovanie informácií obrázkom

Presúvanie: stredné

Kódovanie a modelovanie: Kódovanie obrazu a zvuku

Bitmapová grafika

Bitmapová grafika

Presúvanie: stredné

Vektorová grafika

Vektorová grafika

Presúvanie: stredné

Bitmapová vs. vektorová grafika

Bitmapová vs. vektorová grafika

Rozhodovačka: stredné

RGB farby

RGB farby

Pexeso: stredné

RGB farby

Presúvanie: stredné

Kódovanie a modelovanie: Modelovanie pomocou grafov

Grafy susednosti

Grafy susednosti

Presúvanie: stredné

Izomorfné grafy

Izomorfné grafy

Pexeso: stredné

Práca s dátami: Základy práce s dátami

Radenie dát v tabuľkách

Radenie dát v tabuľkách

Presúvanie: stredné

Práca s dátami: Vizualizácia dát: typy grafov

Spojnicové grafy

Slovné úlohy so spojnicovými grafmi

Výstup programu: stredné

Práca s dátami: Regulárne výrazy

Základné vyhľadávanie

Základné vyhľadávanie

Pexeso: stredné

Príprava dokumentov: Písanie všetkými desiatimi

Prostredný riadok

Základy: FJDK

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/10

Písmená S, L

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/9

Písmená A, Ô

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/11

Písmená G, H

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/12

Druhý riadok

Písmená R, U

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/11

Písmená E, I

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/10

Písmená O, P

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/11

Písmeno T a opakovanie

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/9

Písmená Ú, Q, W

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/8

Opakovanie: dva riadky

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/10

Tretí riadok

Písmená V, M

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/12

Písmená C, X

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/10

Písmená B, N

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/10

Písmená Y, Z

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/11

Čiarka, bodka

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/7

Veľké písmená

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/8

Vety bez diakritiky

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/7

Znaky s diakritikou a čísla

Písmená Ť, Á

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/8

Písmená Č, Í

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/7

Písmená Š, É

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/6

Písmená Ľ, Ž

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/4

Písmeno Ý a opakovanie

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/5

Prepis textu

Prepis textu: Absurdné rozprávky

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/5

Prepis textu: Wikipédia

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/7

Prepis textu: Slovenské reálie

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/5

Prepis anglického textu

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/7

Zrýchlujúca sa doprava

Písanie všetkými desiatimi: ľahké
0/10
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia